2018-10-29

Welcome to MGIG


Welcome to a new site for MGIG (Mygrandmotherisgone). This will be much easier to update, using Blogger and not html.
This page will be mostly in English so that lots of people can use it. However, texts about books in Swedish will be in the original language.Välkommen till en ny hemsida för MGIG. Denna kommer vara mycket enklare att uppdatera med hjälp av Blogger och inte vanlig gammal html.

Hemsidan kommer vara mest på engelska för att nå så många personer som möjligt. Texter om böcker på svenska kommer dock fortsatt vara på det svenska språket.